سفارش تبلیغ
صبا
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، راستیرا به او الهام می کند. [امام علی علیه السلام]
RH مثبت و منفی - زیست نگار
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 •  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  وراثت و ژنتیک

  انسانها دارای صفتهای اکتسابی و ارثی هستند. صفتهای ارثی؛ صفاتی هستند که از آغاز تولد همراه انسان بوده و تا آخر عمر ثابت می مانند. این صفتها از والدین به او می رسند و او نیز آنها را به نسل و حتی نسلهای بعدی انتقال می دهد. این انتقال به وسیله ژنها انجام می پذیرد. برای هر صفتی ژن خاصی وجود دارد که نوزاد از والدین خود به ارث می برد. برای آن که موضوع روشن شود؛ موضوع RH خون را در نظر می گیریم. عامل تعیین کننده RH خون ، ژنی است که سبب می شود RH خون مثبت و یا منفی شود و هر ژن از دو قسمت تشکیل یافته است که یک قسمت آن از پدر و یک قسمت دیگر آن از مادر به نوزاد می رسد. اکنون اگر این دو بخش، هر دو از نوع RH منفی باشند، گروه خونی نوزاد منفی خواهد بود و در غیر این صورت RH خون نوزاد مثبت خواهد شد. در این گونه موارد، می گویند ژن RH مثبت غالب است (بر ژن RH منفی چیره می شود). معمولاً ژن ها را با حروف انگلیسی نشان می دهند. اگر ژنی غالب باشد، آن را حرف بزرگ و اگر مغلوب باشد، با حرف کوچک نشان می دهند. مثلاً اگر ژن تعیین کننده RH خون را با R نشان دهیم، آن گاه: R عامل تعیین کننده RH مثبت و r  تعیین کننده  RH منفی است. پس اگر ژن مربوط به تعیین RH خون فرزندی به یکی از صورتهای Rr، RR و r R باشد، RH خونی او مثبت + خواهد شد. فقط در حالت است که RH او منفی - می شود. 

  حالات زیر را برای والدین در نظر بگیرید:
  الف: مادر به صورت RR و پدر نیز به صورت RR باشند. در این صورت فرزند آنها نیز مسلماً دارای ژن RR خواهد بود و در نتیجه RH او مثبت است.
  ب: مادر به صورت rr و پدر نیز به صورت rr باشند. در این صورت فرزند آنها دارای ژن rr است و RH خون او منفی است.
  ج: مادر به صورت Rr و پدر به صورت RR باشد، در این صورت فرزند به یکی از دو صورت RR و یا Rr است که در هر حال RH او مثبت است.
  د: مادر به صورتRr و پدر به صورت Rr باشد، در این صورت فرزند به صورت RR، یا Rr و یا rr خواهد بود؛ که در حالت اول RH مثبت و فقط در حالت آخر RH منفی است. اکنون احتمال آن که فرزند چنین والدینی دارای مثبت باشد، چه قدر است؟ برای پاسخگویی به این سوال شکل زیر را در نظر می گیریم:

  img/daneshnameh_up/0/06/HADI-2.jpg
  چون هر یک از این ترکیبها به تصادف انجام می شود، احتمال آن که این قبیل پدران و مادران دارای فرزندی با RH مثبت باشند، برابر 75% و احتمال ان که فرزند RH منفی داشته باشند، 25% است.


  هـ: اگر مادر به صورت Rr و پدر به صورت rr باشد، در این صورت (بر طبق الگوی بالا ) احتمال آن که فرزندی دارای RH مثبت باشد، برابر 50% و احتمال آن که دارای RH منفی باشد نیز برابر50%  است. 

  به همین ترتیب می توان برای سایر حالات نیز نموداری نظیر نمودار فوق را رسم و احتمال ها را حساب کرد.
  اگر تنوع صفت بیش از 2 باشد (مثبت و منفی)، انتقال صفات به این سادگی انجام نمی پذیرید و در آن جا باید با مطالعات گسترده درباره غالب و مغلوب بودن ژنها، قانون انتقال را تعیین کرد، مثلاً درباره رنگ چشم این مشکل وجود دارد. ولی در مطالعات نظری گذشته از برخی از حالات، معمولاً رنگ چشم تیره را غالب و رنگ چشن روشن را مغلوب فرض می کنند.  اقتباس از دانشنامه سایت رشد با تصحیح و تلخیص  میرکاظمی ::: چهارشنبه 85/10/20
  نظرات دیگران: نظر
  موضوعات یادداشت: RH مثبت و منفی

  >> درباره خودم <<

  زیست نگار : وب لاگ علمی - خبری زیست شناسی نویسنده ی وبلاگ : سید علی میرکاظمی دبیر زیست شناسی

  میرکاظمی

  >>اوقات شرعی <<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  RH مثبت و منفی - زیست نگار

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 3

  بازدید دیروز: 3


  کل بازدید :7325


  >>طراح قالب<<